วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Yiruma - From The Yellow Room : Kiss The Rain

Kiss The Rain
Yiruma - From The Yellow Room

I often close my eyes
ฉันมักจะหลับตาลง

And I can see you smile
และมองเห็นรอยยิ้มของคุณ

You reach out for my hand
เธอเอื้อมมือมายังมือของฉัน

And I'm woken from my dream
และแล้วฉันก็ตื่นจากฝัน

Although your heart is mine
ถึงแม้ว่าหัวใจคุณจะเป็นของฉัน

Its hollow inside
แต่มันก็ยังคงว่างเปล่า

I never had your love
ฉันไม่เคยได้ความรักของคุณเลย

And I never will
และฉันก็ไม่มีทางทำได้

And every night
และทุกๆ คืน

I lie awake
ฉันนอนลืมตา

Thinking maybe you love me
ครุ่นคิดว่าบางที คุณอาจจะรักฉัน

Like I've always loved you
ดังที่ฉันรักคุณเสมอมา

But how can you love me
แต่คุณจะรักฉันได้อย่างไร

Like I loved you when
รัก...เหมือนที่ฉันรักคุณ

You can't even look me straight in my eyes
ในเมื่อคุณไม่เคยแม้แต่จะมองมายังสายตาของฉัน

I've never felt this way
ฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้

To be so in love
รู้สึกที่จะตกหลุมรัก

To have someone there
รู้สึกที่จะมีใครสักคนอยู่ที่นี่

Yet feel so alone
แต่ฉันยังรู้สึกโดดเดี่ยว

Aren't you supposed to be
หรือคุณไม่เคยคิดว่า

The one to wipe my tears
จะเป็นผู้เดียวที่จะเช็ดน้ำตาของฉัน

The one to say that you would never leave
เป็นเพียงผู้เดียวที่พูดว่า "คุณจะไม่จากไป"

The waters calm and still
สายน้ำยังคงนิ่งสงบ

My reflection is there
ภาพของฉันสะท้อนอยู่ในนั้น

I see you holding me
ฉันเห็นคุณกำลังโอบกอดฉัน

But then you disappear
แต่แล้วคุณก็หายไป

All that is left of you
ทุกสิ่งที่หลงเหลืออยู่ของคุณ

Is a memory
ก็คือความทรงจำ

On that only, exists in my dreams
ในวันนั้น ยังคงอยู่ในความฝันของฉัน

I don't know what hurts you
ฉันไม่รู้ว่าอะไรทำร้ายคุณ

But I can feel it too
แต่ฉันก็รู้สึกถึงมันด้วย

And it just hurts so much
และมันก็เจ็บปวดมาก

To know that I can't do a thing
ที่รู้ว่า..ฉันไม่สามารถทำอะไรได้เลย

And deep down in my heart
และส่วนลึกในหัวใจของฉัน

Somehow I just know
อย่างไรก็ตามฉันก็รู้ว่า

That no matter what
ไม่ว่าจะเป็นเช่นไร

I'll always love you
ฉันก็จะรักคุณเสมอ

So why am I still here in the rain..
ดังนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันจึงยังอยู่ที่นี่ ท่ามกลางสายฝน...
Everything I do it for you

เนื้อเพลงพร้อมคำแปล: Everything I do it for you

Look in to my eyes you will see
มองผ่านเข้ามาในนัยน์ตาของฉัน..แล้วเธอจะเห็น

What you mean to me
ว่าเธอมีความหมายสำหรับฉัน

Search your heart search your soul
ค้นหาสิ่งนั้นภายในหัวใจของเธอ ค้นหาความรู้สึกของเธอ

And when you find me there you’ll search no more
และเมื่อเธอได้พบกับฉันข้างในนั้น เธอไม่ต้องค้นหาสิ่งอื่นใด

Don’t tell me it’s not worth tryin’ for
อย่าบอกฉันว่าสิ่งที่ฉันพยายามทำเพื่อเธอนั้นมันไม่มีค่าพอสำหรับเธอ

You can’t tell me it’s not worth dyin’ for
เธอบอกฉันไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีค่าพอ

You know it’s true
เธอรู้ไหมมันคือความรู้สึกจากใจจริง

Everything I do I do it for you
ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำ…ฉันทำเพื่อคุณ

Look in to your heart you will find
มองเข้ามาในหัวใจของเธอ...แล้วเธอจะพบ

There’s nothin’ there to hide
ว่าไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้นความในใจ

Take me as I am take my life
ยอมรับฉันอย่างที่ฉันเป็น…พร้อมมาร่วมใช้ชีวิตกับฉัน

I would give it all I would sacrifice
ฉันพร้อมที่จะมอบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของฉันให้กับเธอ…รวมถึงชีวิตของฉัน

Don’t tell me it’s not worth fightin’ for
อย่าบอกฉันว่าสิ่งที่ฉันพยายามทำเพื่อเธอนั้นมันไม่มีค่าพอ

I can’t help it there’s nothin’ I want more
ฉันคงช่วยอะไรไม่ได้... เพราะไม่มีอะไรที่ฉันต้องการไปมากกว่านี้นอกจากเธอ

Ya know it’s true
เธอรู้ไหมมันคือความรู้สึกจากใจจริง

Everything I do I do it for you
ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำ…ฉันทำเพื่อเธอ

There’s no love like your love
ไม่มีความรักใด เทียบเท่ากับความรักที่ฉันจะได้จากเธอ

And no other could give more love
และไม่มีสิ่งใด สามารถมอบความรักอันยิ่งใหญ่ได้มากกว่าเธออีกแล้ว

There’s nowhere unless you’re there
ไม่มีที่ใดมีความหมาย นอกเสียจากที่นั้นจะมีเธอ

All the time all the way
ตลอดเวลา…ตลอดระยะทาง

Oh you can’t tell me it’s not worth tryin’ for
อย่าบอกฉันว่าสิ่งที่ฉันพยายามทำเพื่อเธอมันไม่มีค่าพอสำหรับเธอ

I can’t help it there’s nothin’ I want more
ฉันคงช่วยอะไรไม่ได้... เพราะไม่มีอะไรที่ฉันต้องการไปมากกว่านี้นอกจากเธอ

I would fight for you I’d lie for you
ฉันยอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเธอ..รวมถึงชีวิตของฉันเอง

Walk the wire for you ya I’d die for you
พร้อมที่จะก้าวผ่านขวากหนามเพื่อเธอ…และสละชีวิตเพื่อเธอ

Ya know it’s true
เธอรู้ไหมมันคือความรู้สึกจากใจจริง

Everything I do I do it for you
ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำ…ฉันทำเพื่อคุณ

Ronan Keating - If Tomorrow Never Comes